Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương
www.micatuanhoan.com

Kỷ niệm chương

Thông tin sản phẩm:

chất liệu : mica Đài Loan

mặt 10 ly, đế 20 ly (in và khắc theo yêu cầu )