Thực đơn, kẹp giấy A4, A5

Kẹp giấy khổ A4
www.micatuanhoan.com

Kẹp giấy khổ A4

Thông tin sản phẩm:

Thực đơn rút chân khổ A4

Chất liệu : Mica Đài loan

Đơn giá: 120.000

Mã số :MN1