Thực đơn, kẹp giấy A4, A5

Thực đơn để bàn
www.micatuanhoan.com

Thực đơn để bàn

Thông tin sản phẩm:

Thực đơn để bàn: Để cả tập,và để các

Chất liệu : Mica Đài loan 2 mm

Kích thước : 120 mm x 200 mm