Biển khắc 3D

Biển khắc 3D có viền
www.micatuanhoan.com

Biển khắc 3D có viền

Thông tin sản phẩm:

Biển khắc 2 đèn LED

Chất Liệu : Mica 10 mm

Khắc và sơn mầu theo yêu cầu