Thực đơn, kẹp giấy A4, A5

Thực đơn đế 10mm
www.micatuanhoan.com

Thực đơn đế 10mm

Thông tin sản phẩm:

Thực đơn để bàn đế 10 mm

Chất liệu : Mica Đài loan

Kích thước : 100 mm x 200 mm (chưa tính đế)

Mã số :MN4