Thực đơn, kẹp giấy A4, A5

Thực đơn đế rút chữ V
www.micatuanhoan.com

Thực đơn đế rút chữ V

Thông tin sản phẩm:

Thực đơn để bàn

Chất liệu : Mica Đài loan 2 mm + đế 3 lớp

Kích thước : 100 mm x 200 mm

Mã số :MN5