Thực đơn, kẹp giấy A4, A5

Thực đơn đế uốn
www.micatuanhoan.com

Thực đơn đế uốn

Thông tin sản phẩm:

 -Tên sản phẩm : Thực đơn A6 đế uốn rời

- Mã số SP : TĐA5.001

- Kích Thước : khổ A6

- Mô tả SP : mica trong 02 mm thân , đế 02mm

- Dùng để bàn ,kẹp thực tờ rơi,menu

- Nhận đặt hàng với số lượng nhiều với nhiều ưu đãi