Chức danh

Chức danh Trung quốc
www.micatuanhoan.com

Chức danh Trung quốc

Thông tin sản phẩm:

 -Tên sản phẩm : Chức danh đế 10mm

- Mã số SP : CD.003

- Kích Thước : Tùy khách hàng

- Mô tả SP : mica trong 02mm

- Dùng để bàn các phòng, tên chức danh

- Nhận đặt hàng với số lượng nhiều với nhiều ưu đãi