Chức danh

Chức danh đế 10mm
www.micatuanhoan.com

Chức danh đế 10mm

Thông tin sản phẩm:

 -Tên sản phẩm : Chức danh đế 10mm

- Mã số SP : CD.001

- Kích Thước : Tùy khách hàng

- Mô tả SP : mica trong 05 mm thân , đế 10mm

- Dùng để bàn các phòng, tên chức danh

- Nhận đặt hàng với số lượng nhiều với nhiều ưu đãi