Giá để điện thoại

Giá để ĐT GĐT.003
www.micatuanhoan.com

Giá để ĐT GĐT.003

Thông tin sản phẩm:

 -Tên sản phẩm : Giá để ĐT

- Mã số SP : GĐT.003

- KT : tùy khách hàng

- Mô tả SP : mica 3mm,đế 5mm, in logo

- Dùng để trưng bày ĐT

- Nhận đặt hàng với số lượng nhiều với nhiều ưu đãi