Chức danh

Chức danh gỗ
www.micatuanhoan.com

Chức danh gỗ

Thông tin sản phẩm:

 Chức danh gỗ và đồng.

Chất liệu : gỗ tự nhiên gắn biển đông hoặc inox

Quy cách : Gỗ đánh mầu gắn biển đồng hoặc inox,

chữ ăn mòn đổ mầu

Kích thước : 220mmx60mmx50mm

Giá tiền : 150k