Cắt chữ mica 2-30MM

Cắt chữ mica
www.micatuanhoan.com

Cắt chữ mica

Thông tin sản phẩm:

 mica 2mm : 500k/m2

mica 3mm : 600k/m2

mica 5 mm : 1000k/m2

mica 10mm :1800k/m2

Giá tiền còn tùy theo cỡ chữ