Bục phát biểu

Bục phát biểu
www.micatuanhoan.com

Bục phát biểu

Thông tin sản phẩm:

 Chất liệu : mica Đài loan dầy 10 và 15 mm

Quy cách : Đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật

Kích thước : cao 1150mm ,rộng 600mm x 450mm

Giá tiền : 4380k

Nhận làm theo yêu cầu