Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương
www.micatuanhoan.com

Kỷ niệm chương

Thông tin sản phẩm:

 kỷ niệm chương

Chất liệu : mica Đài Loan

Quy cách : mặt mica 10 mm in nổi mực uv

Đế mica 20mm in nổi mực uv

Nhận làm hteo yêu cầu