Biển phòng

Biển chỉ dẫn WC
www.micatuanhoan.com

Biển chỉ dẫn WC

Thông tin sản phẩm:

 Biển chỉ dẫn WC

Chất liệu : inox xước bạc 0.8 mm

Quy cách : in nổi mực UV không bạc mầu

Kích thước :300mm x 150mm

Giá tiền : 180k