Biển phòng

Biển chỉ dẫn WC
www.micatuanhoan.com

Biển chỉ dẫn WC

Thông tin sản phẩm:

 Biển chỉ dẫn WC

Chất liệu : inox xước bạc 0.8 mm

Kích thước :300mm x 150mm