Biển phòng

WC nam
www.micatuanhoan.com

WC nam

Thông tin sản phẩm:

 Biển WC nam

Chất liệu : inox trắng 0.8 khắc chìm đổ mầu

Kích thước : 200mm x 150 mm

Giá tiền :80k