Chức danh

Chức danh đế gỗ
www.micatuanhoan.com

Chức danh đế gỗ

Thông tin sản phẩm:

 Chức danh đế gỗ,2 mặt

Mặt bằng đồng hoặc inox ăn mòn hoặc in nổi uv

Kích thước : mặt biển 240mm x 120mm

Giá tiền : 450k