Thẻ tên, huy hiệu

Huy hiệu mica
www.micatuanhoan.com

Huy hiệu mica

Thông tin sản phẩm:

 Huy hiệu đeo ngực bằng mica 

Đằng sau gắn kim băng hoặc nam châm 

Giá tùy theo kích thước