Thẻ tên, huy hiệu

Thẻ đồng
www.micatuanhoan.com

Thẻ đồng

Thông tin sản phẩm:

 Thẻ đồng phủ nhựa composit 

Đằng sau gắn kim băng 

Giá : 35.000/chiếc