Móc khóa vé xe

Khóa từ
www.micatuanhoan.com

Khóa từ

Thông tin sản phẩm:

 Khóa từ

Chất liệu : mica 5 mm Đài loan

khắc chìm đổ mầu theo yêu cầu

 Kích thước : Chuẩn theo ổ điện thông dụng