Thẻ tên, huy hiệu

Thẻ đồng nhét giấy
www.micatuanhoan.com

Thẻ đồng nhét giấy

Thông tin sản phẩm:

Thẻ nhân viên mạ đồng in logo cố định phía trên và có thể thay đổi tên nhân viên ở dưới. 

Giá : 35.000/chiếc 

(Giá chưa bao gồm VAT 10%)