Thẻ tên, huy hiệu

huy hiệu
www.micatuanhoan.com

huy hiệu

Thông tin sản phẩm:

 HUY HIỆU ĐỒNG HOẶC INOX

QUY CÁCH : IN NỔI UV PHỦ KEO KÍNH TRÊN BỀ MẶT

KÍCH THƯỚC HÌNH VÀ NỘI DUNG THEO YÊU CẦU

GIÁ TIỀN : TỪ 8K ĐẾN 20K TÙY THEO SỐ LƯỢNG