Chức danh

Chức danh đế dày
www.micatuanhoan.com

Chức danh đế dày

Thông tin sản phẩm:

Mặt 2 lớp 5mm ( 10mm)

Đế : 20mm. KT:120mmx  240mm

Đơn giá : 250.000đ/chiếc