Hộp đựng tờ rơi A5/A4

Hộp tờ rơi
www.micatuanhoan.com

Hộp tờ rơi

Thông tin sản phẩm:

Hộp chia 4 ngăn,Mỗi ngăn để được 100 tở (100mm x 200 mm)

Mica trong 3mm đài loan

Giá : 300.000đ